A nagy népmese-kihívás – Az aranyszőrű bárány

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” last=”no” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_text]

AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY

Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Hol volt mit egyenek, hol nem, s a szegény embert vetette fel a bú s a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba, de egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyibevaló legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak, ő bizony – azt mondta az édesapjának – elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen: eggyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál.

Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt hegyeken-völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhosgazdához, s elémondta, hogy mi jóba jár.

– Éppen jókor jöttél – mondá a gazda -, mert elcsaptam a juhászomat. Hát, hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod.

Megalkudtak, hogy ha esztend’ ilyenkor a nyájból egy sem hibádzik, ad egy aranyszőrű bárányt: abból megélhet úrimód, míg a világ s még két nap.

– Itt a kezem, nem disznóláb! – mondá a legény, s kezet csaptak magyarosan.

A juhosgazda adott neki egy szépen szóló furulyát, jól feltarisznyáltatta, s a legény kihajtá a nyájat a rétre.

Közmént legyen mondva, a juhosgazdánál három nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie, s ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibádzott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére.

No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furulyáját, fújta, fújogatta, s hát, Uram, Teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda.

Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furulyáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek bé az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait, de csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibádzik a nyájból.

– No, te legény – mondá -, megöregedtem, kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt, legyen rajta szerencséd.

Hej, örült a legény, örömében nem találta helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű báránnyal hazafelé. Mentek, mendegéltek, szépen lassan eregéltek, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazdaembernél, aki azt mondta:

– Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsémuram!

Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt! Különösen a házi leány nézte, csodálta sokáig, egész éjen be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, s szépen a bárányhoz orozkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No hiszen, ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva, gondolkozott, hogy mármost mit csináljon. Ő bizony továbbmegy a báránnyal, s hadd jöjjön vele a lány is.

Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furulyáját, s fújta, fújogatta. Hej, láss csudát! táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe, kiszalad a sütőlapáttal, üti a leányt, s szidja éktelenül:

– Nesze, nesze, te világ bolondja! Nem szégyelled magad leány létedre?! Nesze, nesze!

Hiszen nem sokáig szidta, verte, mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt, lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furulyáját. Táncolt nagy begyesen elöl a bárány, bárány hátán a leány, leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony, úgy mentek végig az utcán.

Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozék, hogy az ünnepnapot így meggyalázzák, odaszalad, s üti az asszonyt a pálcájával. De csak egyszer ütött rá, a pálca az asszony hátához ragadt, a pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után.

A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdettek kiabálni, jajgatni:

– Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk, emberek, asszonyok!

Nosza, utána az egész falu népe, megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furulyáját, s táncolt a bárány, bárány hátán a leány, leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony, sütőasszony hátán a pálca, pálca végén a pap, pap után az egész falu.

Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy korcsmába, tarisznyába tette a furulyáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárány, báránnyal az egész falu.

Kérdi a korcsmárost:

– Miféle város légyen ez?

Mondja a korcsmáros:

– Ez a király városa.

Szóból szó kerekedik, s a korcsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országában, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni, de még eddig hiába próbálkoztak, a királykisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő.

„No – gondolá a legény -, szerencsét próbálok, hátha én meg tudom nevettetni.”

Ment a király udvarába, mellette a bárány, bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Béjelenteti magát a királynál, s elémondja, hogy ő megpróbálná, hátha meg tudná nevettetni a királykisasszonyt.

– Jól van, fiam – mondá a király -, próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, karóba húzatom a fejedet.

– Egy életem, egy halálom, akárhogy lesz, megpróbálom – mondá a legény -, csak a királykisasszony álljon ki a tornácba.

Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a leányával a tornácra, s úgy várták, hadd lám, mit tud a szegény legény.

Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud. Csak elévevé szépen szóló furulyáját, fújta, fújogatta, s – uccu neki bolond eszed, ami volt is, mind elveszett! – táncolt a bárány, bárány hátán a leány, leány hátán a sütőlapát, lapát nyelén a sütőasszony, sütőasszony hátán a pálca, pálca végén a pap, a pap után az egész falu.

No, ilyen táncot még nem látott a világ, kacagott a király, de hát még a leánya! A könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagástól. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány, leány hátáról a lapát, lapát nyeléről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a pap, papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben.

Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. No, ha úgy, hát a legény eltette a furulyáját, s egyszeriben vége volt a táncnak.

– Hallod-e, te juhászlegény – mondá a király -, a leányomat megnevettetted, hát neked is adom, s vele fele királyságomat.

A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban, s úr lett még a cigányból is. A juhászlegényből lett király egyszeriben hatlovas hintókat küldött az apjáért s testvéreiért is. Ezekből is mind nagy urak lettek.

Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Szómagyarázat:

lika: lyuka

ügyibevaló: ügyes

orozkodik: oson

Forrás: http://mek.oszk.hu/04800/04833/04833.htm#9

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” top_margin=”” bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

Ha nem tudod, mi ez a NAGY népmese kihívás, akkor kattints a lenti linkre.
Holnap hozzuk a 3. mesét. Mi így hangolódunk a népmese napjára.
 
Beszélgetni támadt kedved a mesékről? Ez az a hely, ahol most egész héten a népmesékről és a erről a kihívásról beszélgetünk.
Mikor kezdődik a kihívás?  2017. szeptember 25.
Meddig tart? 2017. október 1.
Kellemes olvasást kívánunk! Várunk vissza holnap is!
És tudod mi a mottónk: „Az anyanyelvedet nem felejtheted el – külföldön sem!”

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” top_margin=”” bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_separator style_type=”none” top_margin=”” bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text][/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” last=”no” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_sharing tagline=”Ha tetszett, mutasd meg másnak is!” tagline_color=”” title=”” link=”” description=”” pinterest_image=”” icons_boxed=”” icons_boxed_radius=”4px” box_colors=”” icon_colors=”” tooltip_placement=”” backgroundcolor=”” class=”” id=”” /][fusion_separator style_type=”none” top_margin=”15″ bottom_margin=”15″ sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”#dd9933″ background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=”” min_height=””][fusion_separator style_type=”none” top_margin=”15″ bottom_margin=”15″ sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]

Iratkozz fel hírlevelünkre, és légy mindig naprakész! 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_5″ layout=”1_5″ last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=”” min_height=””][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”3_5″ layout=”3_5″ last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=”” min_height=””][fusion_code]PCEtLSBMaXN0YU1lc3RlciBVUkxBUCBLRVpERVRFIC0tPg0KPGZvcm0gaWQ9IkxNX0Zvcm0zMzAwMF8yMDE2MTAwNzIzMDIyMiIgbWV0aG9kPSJQT1NUIiBhY2NlcHQtY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIGFjdGlvbj0iaHR0cDovL2Zvcm0xLmxpc3RhbWVzdGVyLmh1L2xtdWkvZmFjZXMvZm9ybXMvUHJvY2Vzc1N1YnNjcmlwdGlvbi5qc3AiPg0KPGRpdiBpZD0iTE1fZm9ybUJsb2NrMzMwMDBfMjAxNjEwMDcyMzAyMjIiIHN0eWxlPSIgYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ZkZmRmZDsgcGFkZGluZzogNXB4OyBib3JkZXItbGVmdDogMXB4IHNvbGlkICNmMmYyZjI7IGJvcmRlci1yaWdodDogMnB4IHNvbGlkICNlZWVlZWU7IGJvcmRlci10b3A6IDFweCBzb2xpZCAjZjJmMmYyOyBib3JkZXItYm90dG9tOiAycHggc29saWQgI2VlZWVlZTsgIj4NCjxub3NjcmlwdD48ZGl2IGlkPSJMTV9OU2Vycm9yVGV4dDMzMDAwXzIwMTYxMDA3MjMwMjIyIiBzdHlsZT0iIGNvbG9yOiByZWQ7ICI+DQpBIGImb3VtbDtuZyZlYWN1dGU7c3omI3gwMTUxO2JlbiB0aWx0dmEgdmFuIGEgamF2YXNjcmlwdCBoYXN6biZhYWN1dGU7bGF0YS4gQXogJiN4MDE3MTtybGFwIGVsbGVuJiN4MDE1MTtyeiYjeDAxNTE7IGZ1bmtjaSZvYWN1dGU7aSBuZW0gZm9nbmFrIGomb2FjdXRlO2wgbSYjeDAxNzE7ayZvdW1sO2RuaS4NCjwvZGl2Pjwvbm9zY3JpcHQ+DQo8ZGl2IGlkPSJMTV9lcnJvclRleHQzMzAwMF8yMDE2MTAwNzIzMDIyMiIgc3R5bGU9IiBjb2xvcjogcmVkOyAiPjwvZGl2Pg0KPGRpdiBpZD0iTE1fc3Vic2NyaXB0aW9uVGV4dDMzMDAwXzIwMTYxMDA3MjMwMjIyIj4NCjwvZGl2Pg0KPHRhYmxlIGlkPSJMTV9xdWVzdGlvblRhYmxlMzMwMDBfMjAxNjEwMDcyMzAyMjIiPg0KPHRyPjx0ZCBpZD0iTE1fTGJsTmFtZTMzMDAwXzIwMTYxMDA3MjMwMjIyIiBjb2xzcGFuPSIyIiBzdHlsZT0iICI+DQpOJmVhY3V0ZTt2Kg0KPC90ZD4NCjwvdHI+PHRyPg0KPHRkIGNvbHNwYW49IjIiIHN0eWxlPSIgZm9udC1zaXplOiBzbWFsbDsgIj4NCjxpbnB1dCB0eXBlPSJ0ZXh0IiBuYW1lPSJMTV9OYW1lMzMwMDAiIGlkPSJMTV9JZE5hbWUzMzAwMF8yMDE2MTAwNzIzMDIyMiIgIHBsYWNlaG9sZGVyPSJOJmVhY3V0ZTt2IiAgcmVxdWlyZWQgc3R5bGU9IiAiPg0KPC90ZD48L3RyPg0KPHRyPjx0ZCBpZD0iTE1fTGJsRW1haWwzMzAwMF8yMDE2MTAwNzIzMDIyMiIgY29sc3Bhbj0iMiIgc3R5bGU9IiAiPg0KRW1haWwqDQo8L3RkPg0KPC90cj48dHI+DQo8dGQgY29sc3Bhbj0iMiIgc3R5bGU9IiBmb250LXNpemU6IHNtYWxsOyAiPg0KPGlucHV0IHR5cGU9ImVtYWlsIiBuYW1lPSJMTV9FbWFpbDMzMDAwIiBpZD0iTE1fSWRFbWFpbDMzMDAwXzIwMTYxMDA3MjMwMjIyIiAgcGxhY2Vob2xkZXI9IkVtYWlsIiAgcmVxdWlyZWQgc3R5bGU9IiAiPg0KPC90ZD48L3RyPg0KPHRyPjx0ZCBpZD0iTE1fTGJsQW5zd2VyNTMyMjZfMjAxNjEwMDcyMzAyMjIiIGNvbHNwYW49IjIiIHN0eWxlPSIgIj4NCkF6IGFkYXRrZXplbCZlYWN1dGU7c2kgc3phYiZhYWN1dGU7bHl6YXRvdCBtZWdpc21lcnRlbSAmZWFjdXRlO3MgZWxmb2dhZG9tKioNCjwvdGQ+DQo8L3RyPjx0cj4NCjx0ZCBjb2xzcGFuPSIyIiBzdHlsZT0iIGZvbnQtc2l6ZTogc21hbGw7ICI+DQo8dGFibGU+DQo8dHI+DQo8dGQ+PGlucHV0IHR5cGU9InJhZGlvIiAgcmVxdWlyZWQgbmFtZT0iTE1fQW5zd2VyNTMyMjYiIHZhbHVlPSI5Mjk2MSIgaWQ9IkxNX2NoZWNrOTI5NjFfMjAxNjEwMDcyMzAyMjIiPjxsYWJlbCBmb3I9IkxNX2NoZWNrOTI5NjFfMjAxNjEwMDcyMzAyMjIiPklnZW48L2xhYmVsPjwvdGQ+DQo8L3RyPg0KPC90YWJsZT4NCjwvdGQ+PC90cj4NCjwvdGFibGU+DQo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+DQovKiA8IVtDREFUQVsgKi8NClN0cmluZy5wcm90b3R5cGUudHJpbSA9IGZ1bmN0aW9uICgpIHsNCiByZXR1cm4gdGhpcy5yZXBsYWNlKC9eXHMqLywgIiIpLnJlcGxhY2UoL1xzKiQvLCAiIik7DQp9Ow0KZnVuY3Rpb24gaXNWYWxpZEVtYWlsKGFkZHIpew0KICB2YXIgZW1haWxQYXR0ZXJuID0gL15bYS16QS1aMC05Ll8tXStAW2EtekEtWjAtOS4tXStcLlthLXpBLVpdezIsNH0kLzsNCiAgcmV0dXJuIGVtYWlsUGF0dGVybi50ZXN0KGFkZHIpOw0KfTsNCmZ1bmN0aW9uIExNX1ZhbGlkYXRlMzMwMDBfMjAxNjEwMDcyMzAyMjIoKSB7DQp2YXIgbGJsTmFtZTMzMDAwXzIwMTYxMDA3MjMwMjIyID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoJ0xNX0xibE5hbWUzMzAwMF8yMDE2MTAwNzIzMDIyMicpOw0KbGJsTmFtZTMzMDAwXzIwMTYxMDA3MjMwMjIyLnN0eWxlLmNvbG9yID0gJ2JsYWNrJzsNCmxibE5hbWUzMzAwMF8yMDE2MTAwNzIzMDIyMi5zdHlsZS5jc3NUZXh0ID0gJyAnOw0KdmFyIGxibEVtYWlsMzMwMDBfMjAxNjEwMDcyMzAyMjIgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50QnlJZCgnTE1fTGJsRW1haWwzMzAwMF8yMDE2MTAwNzIzMDIyMicpOw0KbGJsRW1haWwzMzAwMF8yMDE2MTAwNzIzMDIyMi5zdHlsZS5jb2xvciA9ICdibGFjayc7DQpsYmxFbWFpbDMzMDAwXzIwMTYxMDA3MjMwMjIyLnN0eWxlLmNzc1RleHQgPSAnICc7DQp2YXIgbGJsQW5zd2VyNTMyMjZfMjAxNjEwMDcyMzAyMjIgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50QnlJZCgnTE1fTGJsQW5zd2VyNTMyMjZfMjAxNjEwMDcyMzAyMjInKTsNCmxibEFuc3dlcjUzMjI2XzIwMTYxMDA3MjMwMjIyLnN0eWxlLmNvbG9yID0gJ2JsYWNrJzsNCmxibEFuc3dlcjUzMjI2XzIwMTYxMDA3MjMwMjIyLnN0eWxlLmNzc1RleHQgPSAnICc7DQp2YXIgaGFzRXJyb3IgPSBmYWxzZTsNCmlmKGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRCeUlkKCdMTV9JZE5hbWUzMzAwMF8yMDE2MTAwNzIzMDIyMicpLnZhbHVlLnRyaW0oKS5sZW5ndGg9PTApIHsNCiAgZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoJ0xNX0xibE5hbWUzMzAwMF8yMDE2MTAwNzIzMDIyMicpLnN0eWxlLmNvbG9yID0gJ3JlZCc7DQogIGhhc0Vycm9yID0gdHJ1ZTsNCn0NCnZhciBlbWxWYWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50QnlJZCgnTE1fSWRFbWFpbDMzMDAwXzIwMTYxMDA3MjMwMjIyJykudmFsdWU7DQppZighaXNWYWxpZEVtYWlsKGVtbFZhbCkpIHsNCiAgZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoJ0xNX0xibEVtYWlsMzMwMDBfMjAxNjEwMDcyMzAyMjInKS5zdHlsZS5jb2xvciA9ICdyZWQnOw0KICBoYXNFcnJvciA9IHRydWU7DQp9DQp2YXIgbnVtQ2hlY2tlZDUzMjI2XzIwMTYxMDA3MjMwMjIyID0gMDtpZihkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50QnlJZCgnTE1fY2hlY2s5Mjk2MV8yMDE2MTAwNzIzMDIyMicpLmNoZWNrZWQpIG51bUNoZWNrZWQ1MzIyNl8yMDE2MTAwNzIzMDIyMisrOw0KaWYobnVtQ2hlY2tlZDUzMjI2XzIwMTYxMDA3MjMwMjIyPT0wKSB7DQogIGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRCeUlkKCdMTV9MYmxBbnN3ZXI1MzIyNl8yMDE2MTAwNzIzMDIyMicpLnN0eWxlLmNvbG9yID0gJ3JlZCc7DQogIGhhc0Vycm9yID0gdHJ1ZTsNCn0NCmlmKGhhc0Vycm9yKSB7DQpkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50QnlJZCgnTE1fZXJyb3JUZXh0MzMwMDBfMjAxNjEwMDcyMzAyMjInKS5pbm5lckhUTUwgPSAnQSBraWVtZWx0IG1leiYjeDAxNTE7a2V0IGlzIGsmZWFjdXRlO3JqJnV1bWw7ayBraXQmb3VtbDtsdGVuaSEnOw0KfQ0KcmV0dXJuICFoYXNFcnJvcjsNCn0NCi8qIF1dPiAqLw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8ZGl2IHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7Ij4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6IGlubGluZS1ibG9jazsgdGV4dC1hbGlnbjogbGVmdDsiPg0KPGRpdiBpZD0iTE1fQnV0dG9uQmxvY2szMzAwMF8yMDE2MTAwNzIzMDIyMiIgc3R5bGU9IiBwYWRkaW5nLXRvcDogMTBweDsgcGFkZGluZy1ib3R0b206IDEwcHg7IHBhZGRpbmctbGVmdDogMjBweDsgIj4NCjxpbnB1dCBpZD0iTE1fU3VibWl0QnRuMzMwMDBfMjAxNjEwMDcyMzAyMjIiIHR5cGU9InN1Ym1pdCIgc3R5bGU9IiBiYWNrZ3JvdW5kOiAjZTA2NjY2OyBiYWNrZ3JvdW5kOiAtd2Via2l0LWxpbmVhci1ncmFkaWVudCgjZTA2NjY2LCAjZTA2NjY2KTsgYmFja2dyb3VuZDogbGluZWFyLWdyYWRpZW50KCNlMDY2NjYsICNlMDY2NjYpOyBib3JkZXItcmFkaXVzOiA1cHg7IGNvbG9yOiAjZmZmOyBkaXNwbGF5OiBpbmxpbmUtYmxvY2s7IHBhZGRpbmc6IDhweCAyMHB4OyBmb250OiBub3JtYWwgNzAwIDQ4cHgvMSAiQ2FsaWJyaSIsIHNhbnMtc2VyaWY7IHRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsgdGV4dC1zaGFkb3c6IDFweCAxcHggMCAjMDAwOyAiIG9uY2xpY2s9InJldHVybiBMTV9WYWxpZGF0ZTMzMDAwXzIwMTYxMDA3MjMwMjIyKCk7IiB2YWx1ZT0iSyZlYWN1dGU7cmVtIGF6IGFqJmFhY3V0ZTtuZCZlYWN1dGU7a29rYXQhIj4NCjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8L2Rpdj4NCjxpbnB1dCB0eXBlPSJoaWRkZW4iIG5hbWU9IkxNX0dyb3VwSUQiIHZhbHVlPSIzMzAwMCI+DQo8aW5wdXQgdHlwZT0iaGlkZGVuIiBuYW1lPSJMTV9Vc2VyRGF0YV8xIiB2YWx1ZT0iIj4NCjwvZGl2Pg0KPC9mb3JtPg0KPCEtLSBMaXN0YU1lc3RlciBVUkxBUCBWRUdFIC0tPg0K[/fusion_code][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_5″ layout=”1_5″ last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=”” min_height=””][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” last=”no” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”none” top_margin=”15″ bottom_margin=”15″ sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”3_5″ layout=”3_5″ last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=”” min_height=””][fusion_separator style_type=”none” top_margin=”30″ bottom_margin=”30″ sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_text]Ne maradj le ingyenesen letölthető tartalmainkról sem![/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” top_margin=”” bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”” class=”” id=”” /][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”2_5″ layout=”2_5″ last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=”” min_height=””][fusion_imageframe lightbox=”no” lightbox_image=”” style_type=”none” hover_type=”none” bordercolor=”” bordersize=”0px” borderradius=”0″ stylecolor=”” align=”none” link=”” linktarget=”_self” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”no” class=”” id=””] [/fusion_imageframe][fusion_separator style_type=”none” top_margin=”15″ bottom_margin=”15″ sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=”” /][fusion_button link=”http://www.magyarrahangolva.hu/ajandek/” color=”default” size=”” stretch=”” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” button_gradient_top_color=”” button_gradient_bottom_color=”” button_gradient_top_color_hover=”” button_gradient_bottom_color_hover=”” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ animation_offset=”” alignment=”center” class=”” id=””]KÉREM![/fusion_button][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” last=”no” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_recent_posts layout=”default” hover_type=”zoomin” columns=”4″ number_posts=”4″ offset=”” cat_slug=”” exclude_cats=”” thumbnail=”yes” title=”yes” meta=”no” excerpt=”no” excerpt_length=”35″ strip_html=”yes” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=”” /][fusion_imageframe lightbox=”no” lightbox_image=”” style_type=”none” hover_type=”none” bordercolor=”” bordersize=”0px” borderradius=”0″ stylecolor=”” align=”none” link=”” linktarget=”_self” animation_type=”0″ animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”no” class=”” id=””] [/fusion_imageframe][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Tetszett ez a tartalom? Küldd meg ismerőseidnek is:

Facebook
Pinterest
Email

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kérdésed van?

Ha van kérdésed az egyik programunkkal, vagy szolgáltatásunkkal kapcsolatban, akkor bátran vedd fel velünk a kapcsolatot az alábbi módokon:

Online Élménymese Klub

Egy közösséget keresel ahol értéknek tekintik a magyar népmeséket? Sok mesét ismersz, de még többre vágysz? Hiányoznak a népmese kihívás alatt megszokott hangos mesék gyermekednek? Íme, itt a népmese kihívás folytatása. Figyelem! Csak meserajongóknak és mesés élményekre vágyóknak! Ez a magyarra hangolva mesés esszenciája, amit Online Élménymese Klubnak neveztünk el.