Célja

Dóczi Ilona (a magyarrahangolva.com jogtulajdonosa és üzemeltetője) , a továbbiakban, szolgáltató vagy adatkezelő, adatkezelői szerepében magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogrendjében meghatározott elvárásoknak.

A magyarrahangolva.com adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő érvényes adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a  http://www.magyarrahangolva.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

Dóczi Ilona fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatóval, vagy a működésünk bármely nyilvános részletével kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk a megadott e-mail cím felhasználásával, és megválaszoljuk kérdését.

Dóczi Ilona elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.  Dóczi Ilona a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát biztosítják.

Dóczi Ilona az alábbiakban ismerteti a magyarrahangolva.com működéséhez kapcsolódó adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Dóczi Ilonát (adatkezelőt), az alább megadott e-mail címen, illetve telefonszámon keresztül léphet kapcsolatba vele.

Adatkezelő a magyarrahangolva.com-ra beérkezett e-mail címeket az egyéb, gyűjtött személyes adatokkal együtt a felhasználók kérésére törli. A számlázáshoz kapcsolódó adatokat a belga jogrend szerinti időtartamig őrzi meg.

Név: Dóczi Ilona

Cím:      Avenue Commandant Lothaire 75-77

Bruxelles, 1040 (Etterbeek)

Telefonszám: +32-493 14 31 24

E-mail: ilona@magyarrahangolva.com

Adószám: 0552 646 711

Adatvédelmi tisztviselő

A vállalkozás jellege miatt nincs ilyen önálló személy. Minden adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével forduljon közvetlenül Dóczi Ilonához a fent megadott telefonszámon vagy e-mail címen keresztül.

Adatkezelési elvek

Dóczi Ilona a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

Adatkezelő az adatokat az elvárható gondossággal és megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan, az általános gyakorlatnak és normáknak megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal szemben elvárható és arányos védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során minden elvárhatót megtesz, hogy megőrizze és megőriztesse:

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata:

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az magyarrahangolva.com weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.  Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Adatkezelő a magyarrahangolva.com weboldalán alkalmazza a Google  Analytics, mint harmadik fél  sütijeit is. A  Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a magyarrahangolva.com információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják ezeket a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Kezelt adatok

Hírlevélhez (EDM-hez) kapcsolódó adatok

A hírlevél feliratkozás során elkért személyes adatok:

Név (kötelező mező)

Email cím (kötelező mező)

A hírlevélre az adatkezelési szabályzat megismerését és elfogadását követően van lehetőség. Az adatkezelési szabályzat elfogadása előre ki nem töltött, kötelező jelölőnégyzet elfogadásával történik.

A feliratkozást követően a feliratkozó egy email üzenetben tájékoztatást kap a feliratkozásról.

Minden ezzel kapcsolatos folyamat során az ügyfélnek továbbra is lehetősége van a leiratkozásra, a leiratkozás lehetőségét minden levél egy link formájában tartalmazza, így a leiratkozás egy klikkeléssel megvalósítható.

Mivel a hírlevél tartalmazza a vállalkozás nevét és weboldalának elérhetőségét, így reklámnak, eDM-nek minősül.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok reklámot is tartalmazó hírlevél kiküldésére kerülnek felhasználásra. A hírlevél tartalmazza a weboldal címét, így ezzel már reklámnak minősül.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: leiratkozásig.

Intenzív nyelvtanfolyami jelentkezéssel kapcsolódó adatok

Intenzív nyelvtanfolyami („tábori”) jelentkezés esetén az alábbi személyes adatok kerülnek kezelésre:

Szülő, gondviselő neve (kötelező mező)

Szülő, gondviselő e-mail címe (kötelező mező)

Szülő, gondviselő telefonszáma (kötelező mező)

Lakcím – város (kötelező mező)

Utca, házszám (kötelező mező)

Irányítószám (kötelező mező)

A gyermek neve (kötelező mező)

A gyermek születési ideje (kötelező mező)

A gyermek születési helye (kötelező mező)

Anyja neve (kötelező mező)

Ételallergia (nem kötelező mező)

Gyógyszerérzékenység, allergia (nem kötelező mező)

Gyógyszeres kezelés alatt áll (nem kötelező mező)

Az intenzív nyelvtanfolyamokra a magyarrahangolva.com weboldalon keresztül, Online Jelentkezési űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. A fenti adatokat a listamester.hu rendszere gyűjti be.

Az adatok törlése egyéni kéréssel valósítható meg.

A fenti adatokat legfeljebb öt évig őrzi meg az Adatkezelő, amikor is törlésre kerülnek.

Az adatkezelés célja a nyelvtanfolyami résztvevő gyermekek szüleivel való kapcsolattartás, a gyermekek érdekeinek megfelelő és biztonságos kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás. Az adatok megadásának korlátozása vagy megtagadása nem okoz aránytalan sérelmet és nem zárja ki a gyermeket a nyelvtanfolyamról, de erről az Adatkezelőt személyesen kell értesíteni, a honlapon és ezen dokumentumban is megadott telefonszámon vagy e-mail címen.

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Felhívjuk a Dóczi Ilona részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza.

Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az webfolio.hu és fotofolio.hu fér hozzá.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Tárhelyszolgáltató

A WebDigital tárhelyszolgáltató tulajdonosa:

ICON MÉDIA Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét,

Csóka u. 26

Cégjegyzékszám:

03-09-115965

Adószám:

14275270-2-03

E-mail: info@webdigital.hu

Telefon: 00-36-76-200207

Hírlevélszolgáltató

A ListaMester online hírlevél küldő rendszer tulajdonosa és üzemeltetője:

Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

Adószám (Magyarország): 21158218-2-13

Cégjegyzékszám (Magyarország): 13-06-065996

Bejegyzés kelte: 2001/11/07

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01

Tárhelyszolgáltató: GTS-Datanet

Weboldal fejlesztés: Garnet Media Ltd.

E-mail: info@bithuszarok.hu

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

Megismert adatok köre: a magyarrahangolva.com weboldal látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.

Facebook oldal:

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás.

Adattovábbítás harmadik, EU-n kívüli országba

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).

A megfelelőségi határozat Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti  személyes  adatainak helyesbítését,   illetve   –   a   kötelező   adatkezelések   kivételével   –   törlését,   visszavonását,   élhet adathordozási-,  és  tiltakozási  jogával  az  adat  felvételénél  jelzett  módon,  illetve  az  adatkezelő  fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

Az adatok  törlése  nem  kezdeményezhető,  ha  az  adatkezelés  szükséges:

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ha  az  adatkezelés  korlátozás  alá  esik,  a  személyes  adatokat  a  tárolás  kivételével  csak  az  érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Mivel Dóczi Ilona (Adatkezelő) belgiumi székhelyű vállalkozó, ezért panasz esetén az illetékes a Belga Adatvédelmi Hatósághoz lehet fordulni:

Commission de la protection de la vie privée

Rue de la Presse 35 1000 Bruxelles

Tel. +32 2 274 48 00

Fax +32 2 274 48 35

e-mail: commission@privacycommission.be

Website: http://www.privacycommission.be/

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az illetékes bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, más illetékes hatóságok, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján  más  szervek  tájékoztatás  adása,  adatok  közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük